Trybunał Polski Narodowy

Z Zawodowy Polak

Społeczna lista wrogów i ich kolaborantów.

Polski Trybunał Narodowy

Polsko, Ojczyzno...! Nie masz wroga większego od tego w sejmie, senacie i rządzie zasiadającego ! Wykonawcy ich poleceń, ustaw, wyroków, postanowień, nakazów, zakazów to kolaboranci słudzy zła...! Wyroki na mocy art.8 dekretu zwierzchnika wydane...! Wykonać w zakonspirowaniu po 30 marca 2018

Trybunał Polski Narodowy powstał w imię zasady Dekretu oraz „Kto pyta jest głupcem przez chwilę kto nie pyta zostaje nim na zawsze” i „Nie ma ukrytego co nie stanie się jawnym”, więc główną zasadą sprawiedliwości jest jawność art. 45 konstytucji prawa stworzonego przez okupanta Ojczyzny który jest zgodny z polską racją stanu i interesem Narodu Polskiego.

Zdrajcami i wrogami Ojczyzny są ci którzy po 30 marca 2018 pełnią obowiązki w instytucjach okupanta:

Obłąkani wyznawcy kłamstwa okradający własne potomstwo z dóbr, rozumu i moralności na korzyść pasożyda władzy...

Teza i Antyteza

- Wszyscy pełniący obowiązki komendantów policji... i ich kolaboranci...

- Wszyscy pełniący obowiązki prezesów sądów... i ich kolaboranci...

- Wszyscy wykonujący złe, szkodzące Polkom i Polakom prawo okupanta...

- Wszyscy TCHÓRZE, funkcjonariusze którzy zatajali informację że istnieje Dekret

Sąd nad ZŁEM zwanym TOLERANCJĄ został dokonany. Kto wykona WYROK?