Prawo Naturalne

Z Zawodowy Polak

Prawo Naturalne, gwarantujące :

  • A. Prawo do życia
  • B. Prawo do własności
  • C. Wolność osobistą
  • D. Zakaz tortur
  • E. Wolność od niewoli ( prawo do samostanowienia)
  • F. Prawo do owoców pracy.

Opis tych praw brzmi jasno i klarownie (w porównaniu z bełkotem prawa stanowionego):

  • 1. Nie krzywdź
  • 2. Nie pozwalaj krzywdzić innych ani siebie

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka https://www.zawodowy-polak.pl/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf

Deklaracja Samostanowienia i Odpowiedzialności. https://www.zawodowy-polak.pl/KC-Oswiadczenie-25.04.2018.pdf


Pod tym adresem, nie mieszka wymyślona osoba prawna, niewolnik, awatar ..., mogący utrzymywać pasożyda władzy, którego nazwisko według prawa rzymskiego okupacyjnego inaczej morskiego zapisywane jest na potrzeby Capitis deminutio maxima (dosł. największe umniejszenie osobowości) dużymi literami. Dużymi literami zapisuje się istoty fikcyjne, takie jak nazwy firm lub osób martwych. Jako żywa i świadoma swych praw istota ludzka, nie będąca własnością państwa handlowego, posiadająca prawo do posiadania owoców mojej pracy, odmawiam uczestnictwa w próbie opodatkowania mojej własności co jest niezgodne z prawem naturalnym. Na podstawie prawa naturalnego, podstawowych praw człowieka odmawiam dalszej gry. Z uwagi na podpunkt B prawa naturalnego, roszczenia urzędu są fałszywe i nielogiczne, co znamionuje popełnienia przestępstwa sprzecznego z podpunktami A, E, F tego samego prawa naturalnego. W języku urzędowym, oznacza to wymuszenie sprzecznymi z prawami człowieka. Nielogiczne prawo przestaje być prawem, a zaczyna być przestępstwem, naruszającym prawo do wolności i posiadania.

Solipsyzm.jpg