Wiwat Polska! Wiadomości

Z Zawodowy Polak

Dzień dobry

Wiwat Polska !

Polki, Polacy, Słowianie nie wykonujcie poleceń cyrku sejm bo okupant w ten sposób chroni się od odpowiedzialności okradając, niszcząc oraz ogłupiając Was a podczas wyborów przemyca oszustów i zdrajców używając kart wyborczych na których ogłupiony Naród Polski podpisuje się jak analfabeta -- X- em

Kto ma jakieś ciekawe swoje samodzielne przemyślenia oraz rozwiązania i chce się podzielić z innymi proszę o kontakt.Nie mogę założyć nowego konta na FB okupanta, zablokowali mi taką możliwość, kontakt ze mną mejlowy krzysztof-chudek@wp.pl ; skype krzysiek2951 lub telefoniczny 602246781 albo 22 4842056

Atrapa konstytucyjnego sądu. http://www.zawodowy-polak.pl/KC-SR-Piaseczno-10.05.2018.pdf

http://www.zawodowy-polak.pl/TC-SO-W-wa-2018.04.18.pdf.

..."Każdy „Sąd” Rzeczypospolitej Polskiej jest jedynie nielegalnie funkcjonującą atrapą właściwego, niezależnego, bezstronnego, niezawisłego, konstytucyjnego sądu. Wszelkie wydawane „w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej” wyroki, nakazy, zakazy, postanowienia, wezwania (np. do uzupełnienia braków formalnych) przez nielegalnie funkcjonujące atrapy sądów konstytucyjnych na podstawie nielegalnego prawa nie mają żadnej mocy prawnej! ..."

Krótka instrukcja -film http://www.zawodowy-polak.pl/Jak-InfoPublikowac.mp4

Nowe informacje linki do udostępniania w mediach okupanta Ojczyzny!

Przeczytaj sprawdź kliknij i udostępnij link

... "Przeprowadzenie egzekucji środków przez nielegalnie funkcjonujące organa (Sąd, Komornik, Policja, …) na rzecz wszystkich organów w państwie (nielegalnie funkcjonujących) na podstawie nielegalnego prawa i wbrew woli Zwierzchnika Władzy w RP będzie kolejnym i tym razem ostatecznym, ewidentnym dowodem na to, że Polska utraciła niepodległość w wyniku podstępnych zamachów stanu – fałszerstw wyników wyborów powszechnych i znajduje się pod kamuflowaną okupacją. W takiej sytuacji każdy Polak będzie miał prawo i obowiązek (art.8 Dekretu Zwierzchnika Władzy w RP, art. 85.1, art. 4.1, art. 4.2 Konstytucji,…) także moralny podjęcia walki z okupantem w celu odzyskania niepodległości Ojczyzny i należnych mu praw."

http://www.zawodowy-polak.pl/TC-SR_W-wa%20Wola-018.03.30.pdf

... "Tego typu decyzje nielegalnie funkcjonującego SR to zdrada stanu (!) - ewidentne działania na szkodę Polaków i Polski. Ich efektem jest: finansowanie nielegalnych organów w państwie (w tym SR) z kieszeni polskich podatników, utrwalanie ich funkcjonowania i nielegalnego prawa, utrata wolności, suwerenności, niepodległości Polaków, ich zubożenie, zniweczenie szans rozwoju, …."


Godlo.jpg