Ważne pisma które pomogą Wam się obronić

Z Zawodowy Polak

JAK NIE SUWEREN i JA TO KTO...? MA PRAWO KARAĆ OSZUSTÓW / HIPOKRYTÓW / IGNORANTÓW / ŁOTRÓW / SZUBRAWCÓW / LENI...

Kochani Naśladujcie walczcie jak: Tadeusz Cichocki, Andrzej Dominiak, Areta Stela Jakubowicz, Patryk Kalotka, Hanna Trochimiuk, Henryk Gaszkowski i Krzysztof Chudek...


Czy jeszcze ktoś wierzy w legalność "polskich" organów władzy?

Szymon syn Stanisława, z rodu Radoń - Tauron wezwanie - https://www.zawodowy-polak.pl/Tauron-wezwanie-20.06.2022.pdf

  1. Nielegalnie Funkcjonujący Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - https://www.zawodowy-polak.pl/TCZWRP-NFPRP-2021.12.17.pdf
  2. Nielegalnie Funkcjonujący Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - https://www.zawodowy-polak.pl/TCZWRP-NFSEJRP-2021.12.17.pdf
  3. Nielegalnie Funkcjonujący Senat Rzeczypospolitej Polskiej - https://www.zawodowy-polak.pl/TCZWRP-NFSRP-2021.12.17.pdf
  4. Nielegalnie Funkcjonująca Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - https://www.zawodowy-polak.pl/TCZWRP-NFRRP-2021.12.17.pdf
  5. Nielegalnie Funkcjonujący Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie - https://www.zawodowy-polak.pl/PZW-NFUMWP-2021.12.17.pdf
  6. Nielegalnie Funkcjonujący Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie - https://www.zawodowy-polak.pl/PZW-NFSRWM-2021.12.17.pdf


Wszelkie wydawane „w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej” wyroki, nakazy, zakazy, postanowienia, wezwania (np. do uzupełnienia braków formalnych) przez nielegalnie funkcjonujące atrapy sądów konstytucyjnych na podstawie nielegalnego prawa nie mają żadnej mocy prawnej! ..."

Mazowieckiego wykazania legalności jego uprawnień oraz prawa na podstawie i w granicach, którego on funkcjonuje.

https://www.zawodowy-polak.pl/SR-Piaseczno.pdf

Tadeusz CICHOCKI


Patryk Kalotka Sąd rejonowy w Gryficach https://www.zawodowy-polak.pl/SR-Gryfice-18.01.01.pdf odp. https://www.zawodowy-polak.pl/SR-Grydice-odp.pdf i kolejne https://www.zawodowy-polak.pl/SR-Gryficach-18.01.09.pdf oraz reakcja https://www.zawodowy-polak.pl/odp-SR-Gryfice.pdf następne https://www.zawodowy-polak.pl/PK-SR-Gryfice-2018.01.26.pdf ponowne wezwanie https://www.zawodowy-polak.pl/PK-SR_Gryfice-2018.02.28.pdf


Kontrola Zwierzchnika władzyZUS - Zakład Utylizacji Szmalu

US - skarbówki pozostałość po zaborach dowód ciągłej okupacji


Starostwo w Piasecznie

List Mieczysława Jacka Skiby

Człowiek.jpg