Naklejka Zawodowy Polak

Z Zawodowy Polak
Wersja z dnia 16:20, 22 wrz 2021 autorstwa Krzysztof Chudek (dyskusja | edycje) (Zabezpieczył „Naklejka Zawodowy Polak” ([edytowanie=Dozwolone tylko dla administratorów] (na zawsze) [przenoszenie=Dozwolone tylko dla administratorów] (na zawsze)))
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Informujcie i brońcie Ojczyzny w zakonspirowaniu nie wykonujcie poleceń okupanta stosując się do Dekretu Cichockiego .: http://www.zawodowy-polak.pl/Dekret.pdf

Przyklej na słupie znaku drogowym w miejscu widocznym dla innych!

Polko I Polaku !!! Jak pragniesz Wolnej Suwerennej Ojczyzny by być suwerenem stosuj się do Dekretu oraz informuj innych, przyklej na każdym słupie latarni tablicy informacyjnej...!

Art. 54 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej . 1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 2. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

Wystarczy zamówić dla siebie naklejkę, przeciąć i podzielić się z Polką lub Polakiem by informować nieświadomych o Nowym Legalnym Prawie jakim jest Dekret... OSOBY ŚWIADOME I POTRAFIĄCE SIĘ BRONIĆ W SPOSÓB JAWNY MOGĄ PO ZASTANOWIENIU SIĘ ... przykleić na samochodzie szybie sklepu lub drzwiach gdzie przechodzi dużo Polek i Polaków nie znających Dekretu !

Każdy urzędas (starosta, burmistrz, wójt, radny, sędzia, prokurator, policjant..,itd.) jest zobligowany do informowania społeczeństwa prawdziwą informacją! Zatajanie Prawdy przed Narodem Polskim jest kolaboracją z zakamuflowanym okupantem ,ZDRADĄ STANU, podlega pod KK.- art. 127. § 1 i ZAKONSPIROWANE TRYBUNAŁY NARODU POLSKIEGO - czytaj art.8 Dekretu

INFORMUJĘ PONADTO I OSTRZEGAM, ŻE:

"Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku" (art. 23 Ustawy o dostępie do informacji publicznej).

„Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” (art. 231 § 1. K.k.).

Nielegalne sprawowania władzy (w tym sądowniczej), ignorowanie woli suwerena i wydanego przez niego prawa oraz siłowe/przymusowe wdrażanie/egzekwowanie wszelkich rozstrzygnięć, wyroków, decyzji, postanowień, zarządzeń, …, nielegalnie funkcjonujących sądów i wszelkich innych organów w państwie na podstawie nielegalnego prawa wypełniałoby znamiona art. 127. § 1 Kodeksu karnego: „Kto, mając na celu pozbawienie niepodległości, oderwanie części obszaru lub zmianę przemocą konstytucyjnego ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, podejmuje w porozumieniu z innymi osobami działalność zmierzającą bezpośrednio do urzeczywistnienia tego celu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności”.

Podejmowanie w porozumieniu z innymi osobami działalności zmierzającej bezpośrednio do utrwalania nielegalnej władzy i nielegalnego prawa, nieuprawnionego rozporządzania środkami finansowymi, nieuprawnionego podejmowania kluczowych decyzji i wydawania wyroków, … jest pozbawianiem Polski i Polaków niepodległości, czyli niezależności od formalnego wpływu innych, nieuprawnionych jednostek np. politycznych, mafijnych, okupacyjnych, ….

Sytuacja taka stanowiłaby uzasadnioną podstawę do podjęcia przez Naród Polski obrony koniecznej Ojczyzny i swoich praw przed oszustami, uzurpatorami, złodziejami, …, działającymi na szkodę jego oraz Rzeczypospolitej Polskiej! (art. 8 Dekretu Zwierzchnika Władzy w RP).

Odpowiedzialność karną i moralną za ewentualny przelew krwi ponosić będą wyłącznie osoby nielegalnie pełniące swoje funkcje w organach władzy/administracji publicznej oraz ich mocodawcy i kolaboranci!

Zawodowy Polak informuje / przypomina o ZAKONSPIROWANEJ walce z okupantem !!!

Kochani udostępniajcie we wszystkich mediach społecznościowych ...

Krzysztof. z rodu Chudek


Z-p.jpg