Dyskusja:Prawo wyborcze

Z Zawodowy Polak

Zapraszam przedstawicieli Władzy zwierzchniej - Polki i Polaków do tworzenia nowego Prawa wyborczego