Wódka

Z Zawodowy Polak

ALKOHOL rozpuszczalnik do MÓZGU/LOGIKI, doskonały eliksir zmieniający cZłoWieka w Debila

Zabójczy przyjaciel zniewolonego ludu i zdemoralizowanego stada.

Alkohol łamie ludzkie prawa, postawy i zasady, krzywdzi nieśmiałość i wstyd, niszczy wrażliwość, wierność, przekłamuje emocje i uczucia jest zbrodniarzem i demoralizatorem wielu pokoleń, rodzin, zachowań ,wyrzutem sumienia i niszczycielem człowieczeństwa ,jako taki winien być zakazany jako ukryta i sprytnie zakamuflowana pod fałszywą ideą wolności broń masowej zagłady.

  • Broń ta używana była na wszystkich frontach świata jako wspomagacz zabójczego instynktu i irracjonalny system napędzania wiary w śmieszne i patologiczne idee.
  • Broń ta niszczyła wolność i niezależność wielu grup społecznych, rozpijanych w imię zwycięstwa i zwycięskich rabunków oraz przejęć.
  • Broń ta niszczyła fizycznie i psychicznie siłę narodu i morale armii. Ideologie pseudo wolności oparte na demoralizacji kobiet i młodzieży , robotników i rolników wspomagały motyw przejęcia państwa poprzez wewnętrzny rozpad norm moralnych i więzi narodowych.
  • Największym oszustwem świata jest wmawianie człowieczeństwu, że alkohol ma właściwości zdrowotne i lecznicze, czego dowodem są ostatnie badania obalające mity tworzone przez deprawatorów życia publicznego i producentów danych trunków … Aż 90% przypadków raka przełyku, żołądka, trzustki i wątroby jest spowodowana spożywaniem wina, piwa i wódki ! Nie będę tutaj wspominał o metodach łączenia alkoholu z produktami chemicznymi występującymi w żywności, lekach i wodzie! Rozpijane i bierne narody okazywały się w czasie wojny elementem statystycznym niezdolnym do podjęcia skutecznej walki (Francja, Włochy, Anglia), inne na pozór silne narody poddane manipulacji i wpływowi wódki walczyły o nowy porządek świata stając się ofiarami własnych zwycięstw (Polska, Rosja, Niemcy).
  • Logicznie rzecz biorąc wszystko co nie jest częścią ciała człowieka jest dla niego szkodliwe , wpływając także na istotę duchową i intelektualną. Psując i uzależniając ciało, uzależniasz rozum i dusze stając się bezbronnym nałogowcem lub nałogowcem okazjonalnym wypierającym pojęcie uzależnienia …

Alkoholizm to konstrukcja choroby przerzucanej z pokolenia na pokolenie w formie mody, nakazu i trendu, pochłaniająca słabe psychicznie istoty poprzez próby kopiowania zachowań opętanego nałogiem stada.

  • Media, autorytety, rodzina, księża … tworzą ideologie życia i rozwiązywania problemów oraz spędzania czasu wolnego za pomocą utopii spożywania alkoholu.

Alienacja osób wolnych od nałogu staje się przerażającym faktem i przejawem nietolerancji społecznej , bowiem akceptujemy i tolerujemy anomalie i zło , kreując abstynentów na odszczepieńców …

Sama istota sitwy i korupcji oparta jest na ideologii łączonych słabości i uzależnień alkoholu, seksu i pieniędzy. Teraz porównajmy to poprzez logikę z zarazą lub wirusem! Zainfekowany osobnik nie zdaje sobie sprawy ze swojego stanu zarażając swoim nałogiem każdego kto znajduje się w jego otoczeniu: znajomych, dzieci, rodzinę, kolegów, dziewczynę… Alkoholizm jest formą zabójczego wirusa ,którego agresywne cechy są przejmowane społecznie poprzez kontakt z zakażonym. Jest to na tyle logiczne, iż możemy zauważyć tendencje do promocji wirusa za pomocą mediów i marketingu szeptanego czy nakazu autorytatywnego…, tego typu promocja jest formą deprawacji, której poddają się coraz młodsze pokolenia i grupy społeczne !

Nałóg jest dziś formą wytłumaczalnego ,okolicznościowego nawyku … Wszystkie formy manipulacji opierały swój potencjał na chciwości, pieniądzach, nałogach i popędach …z naszych nieformalnych badań społecznościowych wynika dobitnie, że moda na okazjonalne picie pochłonęła już ponad 70% populacji w wieku 18-40 lat, 62% nastolatków pije alkohol w dawkach, które były w latach 70-tych uważane za przejaw patologicznego alkoholizmu !

Omówiony tutaj problem wiąże się z kwestią wynarodowienia i osłabienia norm społecznych, kulturowych , moralnych, intelektualnych i narodowych … Prawdą jest, że to człowiek pijący, a nie ten, który nie pije jest niegodny zaufania choć lobbujący marketing wytworzył wprost odwrotne spojrzenie na problem spożywania i nadużywania alkoholu.

Patrząc na otumanione alkoholem stado, zastanawiam się nad istotą istnienia gatunku, gatunku który sam sobie odbiera rozum, logikę, możliwość wpływu na zachodzące w jego otoczeniu zmiany. Istota zabawy graniczącej z absurdem, naprowadza mnie na „kulturowe” podobieństwa do rytuałów będących pozostałością obrzędów o charakterze seksualnym i orgiastycznym uwypuklających zwierzęcą naturę człowieka, grzebiącego swoją moralność i duchowość w oparach szaleństwa i samobójczej zbrodni…

Logika jest jedyną formą poznania i nauki wpływającą na losy człowieka i jego otoczenie … Alkohol jest zaprzeczeniem idei prawdziwej wolności , bratem otumanienia i zniewolenia fizyczno – duchowego. Alkohol jest także czynnikiem bierności, obojętności, współkreatorem depresji, biedy, głodu i niedostatku. Wina, wódki i piwa w rękach mężczyzn, kobiet, no i dzieci – to powrót do niewolnictwa, pańszczyzny, wywłaszczenia i zgnilizny… Taki naród, to martwy naród ! Zdemoralizowana wolność to żadna wolność … Ograniczona wolność do krat nałogu i popędu to więzienie, w którym skazany sam podaje sobie truciznę!

Auror: Wojciech Dydymski - Liga świata

  • Działanie alkoholu na komórki mózgu jest wielokierunkowe. Alkohol wpływa na błony komórkowe neuronów zwiększając ich płynność, przez co zaburzone są funkcje kanałów jonowych. Alkohol wchodzi także w bezpośrednie interakcje z receptorami GABA, NMDA, a także z receptorami acetylocholiny i serotoniny. Wykazano istnienie specyficznego miejsca wiążącego etanol na powierzchni tych receptorów. Wpływ alkoholu na receptory może polegać na ich pobudzeniu lub zahamowaniu. Pod wpływem alkoholu dochodzi także do uwalniania endorfiny i dopaminy, co warunkuje „nagradzające” działanie alkoholu. Regularne nadużywanie alkoholu powoduje hiperaktywność receptorów NMDA i nieaktywność receptorów GABA, czego skutkiem jest wystąpienie zespołu abstynencyjnego są wysokim nasileniem objawów podstawowych, którym towarzyszy pobudzenie układu nerwowego autonomicznego, zaburzenia świadomości i objawy psychotyczne


Z Czarnej Książki...

Przekaz wieczny dla królów i władców- nie dotyczy on żebraków, oswojonych parobków i zdemoralizowanych służących, oraz ogłupianych wódką zwierząt!

Wina i mocnego napoju nie pijcie ani ty, ani synowie twoi z tobą, gdy będziecie wchodzić do Namiotu Zgromadzenia, abyście nie pomarli. Jest to przekaz wieczny dla waszych pokoleń, abyście umieli rozróżniać między tym co święte, a tym co nie święte, między tym co czyste, a tym co nieczyste.- Księga Levitieus, III Księga Mojżesza 10.9-10

Królom, o Lemuelu, królom nie wypada pić wina, albo książętom pragnąć mocnego napoju, aby przy piciu nie zapomnieli ustaw i nie naginali prawa wszystkich ubogich. Dajcie mocny napój ginącemu i wino strapionym na duchu! Niech piją i zapomną o nędzy i nie pomną już swojego trudu. Przypowieści Salomona 31.4-7

Protokoły Mędrców Syjonu - https://www.zawodowy-polak.pl/index.php?title=Protoko%C5%82y_M%C4%99drc%C3%B3w_Syjonu


Polecam blog https://michalxl600.blogspot.com

Technologia rozpijania... wódka trucizna uśmiercająca człowieczeństwo - rodzi ZOMBIE !

https://www.youtube.com/watch?v=OQXyM0epYs8

https://www.youtube.com/watch?v=RSMGEwHF-vo

https://www.youtube.com/watch?v=T7cWQ6a2tcI

Mamo nie pij... pijesz nie będziesz mieć normalnych dzieci! - https://www.youtube.com/watch?v=boVksanBr6w

Ten kto pije wino i piwo, ten następnego dnia sika własnym mózgiem - https://www.youtube.com/watch?v=DCwGtCvMd2Y

Woda i pamięć- https://www.youtube.com/watch?v=lcsDIoSGchE

Piwo.jpg