Policja

Z Zawodowy Polak

POLICJA - Przestępcza Organizacja Leni Infekowanych Chazarskim Jadem Antyludzkim

Obrażają się leniwe mało inteligentne tuki, którym kultura, pomyliła się ze sprzedaną moralnością - najemnicy.

  • Każdy Debil spełnia kryteria by zostać policjantem, głównymi cechami jest tchórzostwo, służalczość, spolegliwość wobec oszustów, złodziei, morderców - mając urojenia (łac. delusiones) – (zaburzenia treści myślenia polegające na ślepej wierze, fałszywych przekonaniach, błędnych sądach, odpornych na wszelką argumentację i podtrzymywane mimo obecności dowodów wskazujących na ich nieprawdziwość. Szczególnie rozbudowany system urojeń charakteryzuje schizofrenię paranoidalną. Treść urojeń często nie odpowiada poziomowi wiedzy chorego.) i przerośnięte EGO. Będący na służbie osobnik głupieje wykonując rozkazy oszustów, kurew, złodziei łamiąc Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (art 4) oraz prawo zgodne z wolą przedstawicieli Narodu Polskiego którzy płacą z góry za ich „usługi” pieniędzmi ukradzionymi własnym dzieciom...

Policjant to chłoptaś żyjący z pieniędzy ukradzionych dzieciom polskim przez zastraszonych rodziców jest narzędziem terroru i gwałtu w rękach oszustów!

Niebieski jemiole, stróżu mój, Ty zawsze przeciw mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy Bądź mi zawsze ku przemocy, Strzeż bezprawia, bólu mego, zaprowadź mnie do upodlenia wiecznego. Zamęt

POLICJA to ochroniarze spółki z.o.o. polin - osoby o niezdiagnozowanych urojeniach wielkościowych – przekonanie o szczególnej ważności własnej osoby, np. chory uważa, że sam jest/był wielką osobistością, lub też, że jest nikomu nieznanym doradcą, przyjacielem lub kimś specjalnym dla jakiejś ważnej osoby (prezydenta, króla, prokuratora, komendanta itp).)

  • Policja – umundurowana i uzbrojona formacja przeznaczona do ochrony obywateli (niewolników) i mienia oraz do utrzymywania bez-pieczy (bezpieczeństwa), porządku publicznego i dziś niestety nie robią nic poza mandatami, ochroną korporacji, "władzy" i prześladowaniem tych którzy ich karmią... Policja NIE ROBI NIC ze względu na niski stopień męskości, odwagi, samodzielności oraz wysoki debilizmu...

Polis.jpg

Do jej głównych zadań należy pilnowanie przestrzegania „prawa” i ściganie przestępców, jak również zapewnienie ochrony i pomocy w sytuacjach kryzysowych zarówno wobec obywatel i ( gojów ), jak ich mienia. W ostateczności jeżeli jest to konieczne, policja nadzoruje na poziomie operacyjnym także wszelkie służby ratownicze.

  • Art. 27. ustawy o policji - przysięga jaką łamie POLICJANT oraz Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (https://www.zawodowy-polak.pl/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf) prześladując rdzennych ludzi których rzekomo ślubował chronić z narażeniem życia, polega pod odpowiedzialność karną za zdradę Ojczyzny i zbrodnie przeciwko ludzkości
  • Policjant - fundamentem stabilnego i bezpiecznego państwa, jednak często bywa również skutecznym narzędziem w rękach „rządzących” złodziei, oszustów, hipokrytów - stosowanym do narzucania społeczeństwu swej woli i tłumienia protestów.

Utrzymywanie policji może być zastrzeżone wyłącznie dla "państwa" (korporacji zarejestrowanej na https://www.upik.de pod nr DUNS), jak obecnie w Polsce, może jednak należeć również do jednostek samorządu terytorialnego, jak w Wielkiej Brytanii i w USA.

CZYM JEST POLICJA lub POLINCJA?

"Niektórzy zaślepieni swoją wyimaginowaną pozycją, głupcy, twierdzą w przypływie tępoty, że monarchia, socjalizm i demokracja, to trzy, zupełnie różne od siebie systemy ustrojowo kastowe, nie zdając sobie sprawy, że...

  • Za pomocą prywatnych armii najemników, złodziei, monarchii i ruchów społecznych w socjalizmie rodziły się fortuny, nazywanych właścicielami ziemskimi, którzy po kilku pokoleniach, poprzez ludzki strach i niepamięć, stawali się uosobieniem biznesu, zaradności i demokracji, budując rękoma źle opłacanych robotników, swoje magiczne fortuny.
  • Tylko, że wszystkie te magiczne majątki i fortuny, pochodzą z kradzieży i wymuszeń. Elity, niezależnie od ustroju, żyją na koszt społeczeństwa, stosując przeróżne formy represji i zastraszenia wobec bezradnych i skłóconych niewolników.
  • Opowieści i legendy o bohaterach ludu i fortunach tworzonych od zera, mijają się z prawdą.
  • Aby coś stworzyć, trzeba kogoś oszukać, zniszczyć, wykorzystać, zabić lub okraść, a potem stanąć za ludźmi, którzy dany produkt, idee wykorzystają do promocji sitwy, łapówkarstwa i elitarnego okultyzmu, który przez sekrety, jest spoiwem elitaryzmu, wykorzystującego rdzennych ludzi, całe narody do budowania legend, mitów, utopii i fortun.