Naród

Z Zawodowy Polak

Naród – wspólnota ludzi utworzona w procesie dziejowym na podstawie języka, dziedziczenia terytorium, życia społecznego i gospodarczego, przejawiająca się w kulturze i świadomości swych członków. Naród wyróżnia się na tle innych zbiorowości wspólną świadomością narodową, czyli poczuciem przynależności do wspólnoty i ziemi.